Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Centrum Europejskie - Natolin z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 84, 02-797 Warszawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w jednym bądź kliku poniższych celach:
  1. rejestracja i udział w zwiedzaniu Natolina (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość rejestracji i udziału w zwiedzaniu Natolina.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, firmy księgowe i audytorskie, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. jednak nie dłużej niż 5 lat.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wszelkie wnioski lub zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na adres e-mail: ado@natolin.edu.pl
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję