REGULAMIN ZWIEDZANIA
ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W NATOLINIE
Lato 2020Drodzy Goście,

Zespół pałacowo-parkowy w Natolinie, jako cenny zabytek i rezerwat przyrody pozostaje pod ochroną konserwatorską. Jest ważnym świadectwem historii Polski, kultury materialnej oraz bogactwa przyrodniczego naszego kraju. Dlatego powierzamy Państwu troskę o to miejsce i uprzejmie prosimy o poszanowanie następujących zasad:

 1. Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie jest możliwe jedynie w grupie, pod opieką przewodnika – wejście od ulicy Nowoursynowskiej 84 w godzinach 10:00 i 12:00.
 2. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona do 29 osób (nie wliczając przewodnika).
 3. O możliwości zwiedzania w konkretnej grupie decyduje kolejność dokonania rezerwacji poprzez elektroniczny system rezerwacji udostępniony na stronie internetowej www.ZwiedzajNatolin.pl lub zgłoszenie się do przewodnika bezpośrednio przed rozpoczęciem zwiedzania. Osoby, które zarezerwują miejsca elektronicznie mają pierwszeństwo przed osobami zgłaszającymi się do przewodnika. Nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji miejsc.
 4. Z uwagi na występujące okoliczności stanu zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzane środki przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu wirusa SARS – CoV-2 zwiedzanie odbywa się z poszanowaniem zasady obowiązkowego zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy oraz zachowaniem właściwego dystansu społecznego. O szczegółowych zasadach informuje przewodnik. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych obostrzeń i rygorów zwiedzania w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, a nawet odwołania poszczególnych terminów zwiedzania.
 5. Podczas elektronicznej rezerwacji miejsc należy podać następujące dane: imię i nazwisko (dotyczy wszystkich zwiedzających) oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link z prośbą o potwierdzenie rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji jest jednocześnie zgodą na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w związku z organizacją i obsługą ruchu turystycznego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie).
 6. Terminy zwiedzania zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie w sezonie letnim 2020: wszystkie niedziele w okresie od 5 lipca do 30 sierpnia 2020 roku.
 7. Godziny wejścia na teren zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie: 10:00 i 12:00. O każdej z ww. godzin wchodzi jedna grupa zwiedzających.
 8. Czas zwiedzania wynosi ok. 1,5 godz. Osoby, które nie stawią się na zwiedzanie o wyznaczonych lub zarezerwowanych godzinach, nie będą mogły wejść na teren zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie bez ponownej rezerwacji.
 9. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Rezerwatu Przyrody „Las Natoliński” nie wolno wprowadzać na teren zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie żadnych zwierząt.
 10. Ze względów bezpieczeństwa osoby wchodzące na teren zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie mogą zostać poddane kontroli. Duże bagaże (takie jak np. walizki, torby podróżne) mogą być zatrzymane w depozycie.
 11. .Osoby nietrzeźwe, bądź pozostające pod wpływem środków odurzających lub środków o podobnym działaniu, nie zostaną wpuszczone na teren zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie lub zostaną poproszone o opuszczenie ww. terenu.
 12. Rowery można pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.
 13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas pobytu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie.
 14. Dzieci są wpuszczane na teren zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i pozostają pod nadzorem opiekuna. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice, bądź opiekunowie prawni.
 15. Prosimy o wyrzucanie śmieci wyłącznie do przeznaczonych do tego celu koszy.
Dziękujemy
,
 Zarząd
Centrum Europejskiego Natolin
15 czerwca 2020 r.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję